JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 1'2010


Мітін Ю.В., Гомза Я.Ю.
Порушення слуху у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію за даними співставлення результатів об'єктивної аудіометрії та надпорогових тестів
2
Почуєва Т.В.
Спільність і відмінності неврологічного статусу хворих на гострий і хронічний
гнійний середній отит з гнійним менінгітом
8
Розкладка А.І., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Лоза Т.П.
Стан слухової функції у хворих з вестибулярною дисфункцією судинного ґенезу
за даними субєктивної та обєктивної аудіометрії
20
Солдаткина Ф.И., Фридман В.Л., Скибина О.Г.
К вопросу диагностики нарушений слуха методом регистрации стационарных
слуховых вызванных потенциалов
28
Сребняк И.А., Кизим А.И.
Исследование компонентов фибринолиза в холестеатоме и перифокальных структурах среднего уха у больных хроническим гнойным средним отитом
32
Бобров В.М.
Разнообразие патологического процесса и находок при санирующих операциях на ухе. Хирургическая тактика
36
Гогунська І.В.
Ефективність специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях органів дихання з позиції доказової медицини. Повідомлення ІІ: результати 5-річного ретроспективного дослідження
46
Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Кизим О.Й., Голобородько О.П., Самбур М.Б., Тимченко М.Д., Карпенко Г.Ф., Сидоренко Т.В., Заєць Т.А., Фараон І.В.,
Заболотна Д.Д., Смагіна Т.В.
Показники локальної реактивності в слині хворих з патологією верхніх дихальних шляхів. Повідомлення 1. Аналіз імуно-біохімічних показників ротоглоткового секрету у хворих на риносинуїт
54
Запорожець Т.Ю., Лоскутова І.В.
Ефективність лікування хворих на хронічний поліпозний етмоїдит при дисбіотичних порушеннях слизової оболонки порожнини носа
58
Завалий М.А., Филоненко Т.Г.
Опыт применения Иберогаста при фаринголарингитах на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
64
Абизов Р.А., Бєлоусова А.О., Савчук Л.В.
Морфологічний стан тканин при їх розрізанні та зварюванні електротермічним методом
72
Арифов С.С., Уразаева Ж.К.
Оценка интоксикации организма у больных с химическими ожогами глотки
76

З ПРАКТИКИ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY