JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 2'2010


С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк Вплив прогресування низькодиференційованого
плоскоклітинного рака гортані на механізми променевого патоморфозу
2
С.С. Кірєєва, Н.П. Юрченко, В.С. Процик, М.В. Сидоренко
Чутливість до мутагену блеоміцину культивованих лімфоцитів та стан епітелію слизової оболонки на відстані від сформованої пухлини у хворих на рак порожнини рота
7
А.П. Ковалик, В.Ф. Антонів, Т.В. Антонів
До питання клінічної класифікації неспецифічних гранульом гортані
13
О.О. Буднюк
Профілактика розвитку набряку гортані при анестезіологічному забезпеченні операцій на щитоподібній залозі
17
Н.М. Амиралиев, Э.Г. Исаева
Восстановление голосовой функции после ларингэктомии по поводу рака гортани с применением голосовых протезов
20
Г.У. Лутфуллаев, С.С. Арифов
Профилактика интра- и послеоперационного кровотечения при юношеской ангиофиброме носовой части глотки
25
О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, Л.Д. Кривохатская, Э.А. Мурзина
Экспериментальное изучение влияния препарата Септолете плюс на факторы противовирусного иммунитета in vitro
29
І.С. Зарицька, І.В. Гогунська
Особливості патології порожнини носа та навколоносових пазух на тлі алергічного риніту з полівалентною сенсибілізацією до побутових та грибкових алергенів
33
А.Ю. Шидловський
Слух на тони в конвенціональному та розширеному діапазонах частот у хворих з СНП у сполученні з вертебрально-базилярною судинною недостатністю
38
Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков
Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения детей с рецидивирующими средними секреторными отитами
43

ОБМІН ДОСВІДОМ

С.М. Пухлік, В.В. Пушкарський, В.І. Ярошевич, М.А. Варешкіна, А.О. Нерян
Про трахеостомію як лікувальний захід у реанімації
47
В.М. Бобров
Экстренная помощь при паратонзиллитах (разнообразие и особенности редких форм, вопросы тактики)
49
Ф. Юрочко
Рекомендації з усього світу для середнього отиту
57
А.Ю. Запорощенко, Н.П. Запорощенко, О.Г. Рыльская, Н.А. Пелешенко, В.Д. Гайдук
Комбинированная мастоидопластика ауто- и синтекостью у больных хроническим гнойным средним отитом
64
Д.Ф. Шамсиев
Цитологическое исследование мазка из полости носа у больных хроническим синуситом
68

З ПРАКТИКИ
В.В. Богданов, Р.Ф. Юнусов
Инородное тело в пищеводе, осложненное перфорацией его шейного отдела, эмфиземой клетчаточных пространств шеи, шейно-грудным медиастинитом
71

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY