JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 4'2010


Гогунська І.В.
Результати клінічного, оториноларингологічного та алергологічного обстеження
хворих з поєднаною сенсибілізацією до побутових та пилкових алергенів до та після проведення специфічної імунотерапії
2
Білоусова А.О., Зарицька І.С.
Цитологічні та гістологічні характеристики мікотичного процесу у
пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями навколоносових синусів
13
Бредун А.Ю., Мельников О.Ф., Лайко А.А.
Иммунологическая характеристика локального и системного иммунитета нйбных миндалин при их гипертрофии и хроническом воспалении у детей. Сообщение 4. Уровни интерферонов в ротоглоточном секрете, сыворотке крови и в клетках тонзилл при различном клиническом состоянии небных миндалин
17
Зайков С.В., Стремедловский Б.А.
Эффективность и безопасность комбинации ксилометазолина и ипратропия при аллергическом рините
21
Чопяк В.В., Потьомкіна Г.О., Пукаляк Р.М., Дмитрах О.О., Кручаниця І.І.
Застосування гінсоміну в комплексному лікуванні молодих людей при синуситах
31
Зайцев В.С., Буцукина Л.А., Чигрина Л.А.
Небулайзерная терапия при воспалительных заболеваниях ЛОР-органов
39
Ковтуненко О.В.
Віддалені результати лікування хворих на рак гортані
44
Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Пилипюк Н.В.
Значение комплексного ультразвукового исследования в диагностике новообразований парафарингеального пространства (НПП)
52
Шидловський А.Ю.
Показники реоенцефалографії у хворих з сенсоневральною приглухуватістю,
перебіг якої супроводжується вертебрально-базилярною судинною недостатністю
59
Гарюк Г.И., Мороз И.В.
Идентификация герпес-вирусной инфекции у больных в неврологической
клинике с целью дифференциальной диагностики поражения слухового анализатора
62

ОБМІН ДОСВІДОМ

Плаксивий О.Г., Воєвідка М.Д., Ушаков В.І., Лісовий А.К.
Онкоотоларингологія як складова частина отоларингології забезпечення висококваліфікованої допомоги хворим з онкологічними захворюваннями ЛОР-органів
68
Джалилов Д.С., Панахиан В.М., Керимова Т.Б.
Современные представления о слухопротезировании в Азербайджане
71

З ПРАКТИКИ
Косаковський А.Л.
Хронічний епітимпано-антральний гнійний середній отит з множинними
внутрішньочерепними ускладненнями
73
Запорощенко А.Ю., Рыльская О.Г., Пелешенко Н.А., Маляренко Т.В., Рыскаль Т.А.
Латентный мастоидит, осложненный хондроперихондритом ушной раковины
76
Лукач Э.В., Кравченко Д.А., Сережко Ю.А., Логанихина Е.Ю.
Возможности мультидетекторной спиральной компьютерной томографии в диагностике злокачественных опухолей гортанной части глотки
78

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY