JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 1'2011


Лупир А.В.
Клініко-популяційний аналіз поширеності поліпозного риносинуїту серед мешканців м. Харкова та області
2
Завадский А.В., Завадский Н.В.
Цитология полипоза носа и ее отношение к патогенезу заболевания
8
Довженко А.В.
Оценка назальной провокационной пробы при аллергическом рините с сенсибилизацией на плесневые грибы, учитывая особенности его клинического течения
18
Пухлик С.М., Щелкунов А.П.
Поиск этиологических и патогенетических факторов острого риносинусита купального сезона
23
Мельников О.Ф.
Исследование влияния инфлюцида на механизмы антивирусного иммунитета in vitro
28
Амонов Ш.Э., Ибрагимова А.У.
Экспериментальная сенсоневральная тугоухость: состав перилимфы
32
Дєєва Ю.В., Голубок-Абизова Т.М.
Діагностичні можливості методу отоакустичної емісії у хворих на цукровий діабет з вушним шумом
36
Писанко В.М., Миронюк Б.М., Бонацька Л.В., Литвин Ю.Г.
Використання визначення швидкої слухової адаптації в діагностиці хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей
41
Безега М.И., Розкладка А.И., Римар В.В.
Острый мастоидит. Алгоритм консервативного и хирургического лечения
45
Тимен Г.Э., Кудь Л.А.
Препарат Синупрет в комплексном лечении детей с секреторным средним отитом
49
Миразизов К.Д., Шамсиев Д.Ф., Тургунов Б.И.
Пластика обширных перфораций барабанной перепонки с применением оболочки пуповины
54
Гарюк Г.І., Киричок Д.В.
Особливості показників периферичної крові при гнійно-запальних процесах в щелепно-лицьовій ділянці у хворих з наркозалежністю
59

ЛЕКЦІЇ
Паламарчук В.В.
Історичні аспекти променевої технології в онкооториноларингології
64

З ПРАКТИКИ
Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Вітер В.К., Воробченко А.Є., Черніюк Т.В.
Гострий лівобічний гнійний гемісинуїт, ускладнений некротичним целюлітом верхньої повіки та токсичним невритом зорового нерва
69
Бодяка Ю.А.
Гострий гнійний пансинусит, ускладнений вторинним менінгоенцефалітом,
субдуральною емпіємою гемісфери головного мозку, набряком ретробульбарної клітковини правого ока, флегмоною голови, септикопіємією
71
Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Евчева А.Ф.
Сочетанное развитие липомы подбородочной области и плоскоклеточного рака гортани
75
Кіщук В.В., Барціховський А.І., Верба А.В., Варченко О.В., Лобко К.А., Марцинковська І.П., Скічко О.С., Агрепишин С.В.
Серома вушної раковини: особливості перебігу і лікування
78
Гинькут В.Н., Андреев В.Н.
Абсцесс надгортанника у больной хроническим лимфолейкозом
81

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY