JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 2'2011


Скаржиньскі Г., Лоренс А., Бариляк Р., Пьотровска А., Скаржиньскі П.Г.
Збереження слуху при лікуванні хворих з частковою глухотою (PDT)
2
Скобская О.Е.
Посттравматическое головокружение при периферическом поражении вестибулярного анализатора в остром периоде черепно-мозговой травмы: патогенез, клиника, диагностика и лечение
11
Дитятковська Є.М.
Порівняльна ефективність парентеральної і пероральної алерген-специфічної імунотерапії у хворих на поліноз
20
Заболотний Д.І., Яремчук С.Е., Стіерна П., Ворнер М., Імамов О.
Дослідження розповсюдження та локалізації естрогенових рецепторів-β в носовій порожнині
25
Думанський Ю.В., Боєнко С.К., Савченко О.О., Боєнко Д.С., Климов З.Т.
Особливості запальних захворювань клинчастих пазух залежно від анатомічних варіантів їх будови
29
Пухлик С.М., Титаренко О.В.
Микозы в оториноларингологии. Опыт применения препарата Микофин
35
Пилипюк М.В., Гобжелянова Т.О.
Совершенствование способов диагностики и лечения врожденных кист шеи
50
Евчев Ф.Д., Гаевский В.В., Гаевская К.Д., Евчева А.Ф.
Импрессионная цитология в диагностике ранних стадий рака гортани
58

ОБМІН ДОСВІДОМ
Юрочко Ф.
Біль у вусі у дітей: від діагностики до лікування
63
Молочек Ю.А., Ярошик Р.В.
Ларингомаляція як причина стридору у новонароджених і дітей першого року життя
70

З ПРАКТИКИ
Милоченко Т.Г.
К вопросу о функциональных дисфониях
73

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Мітін Ю.В., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В.
До 170-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на Україні є Національний підручник з оториноларингології
75

ОГЛЯДИ
Александрук Н.В.
Порушення кісткового обміну як причина приглухуватості
81

ДИСКУСІЯ
Боєнко С.К., Боєнко Д.С.
Концептуальний аналіз ендоскопічних хірургічних втручань
90

ЮВІЛЕЇ
Професор Андрій Афанасійович Лайко (до 75-річчя від дня народження) 92
Резолюция участников международного семинара по вопросам безопасности, рациональности терапии и профилактики острых и хронических заболеваний лимфоглоточного кольца 93


 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY