JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 4'2011


Самбур М.Б., Заболотний Д.І., Савченко Т.Д., Заяц Т.А., Тимченко С.В., Тимченко М.Д., Кікоть Ю.В., Костюченко О.Л.
Стан клітинного та гуморального імунітету у пацієнтів з передраковими
захворюваннями гортані
2
Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Кравченко О.Ю., Евчева А.Ф.
Состояние системного иммунитета у больных рецидивирующим наружным отитом
7
Дитятковська Є.М.
ВзаємозвТязок клінічної симптоматики і характеру сенсибілізації у хворих на поліноз
16
Лупир А.В.
Клініко-популяційний аналіз захворюваності на поліпозний риносинусит мешканців м Харкова та області
22
Лобко К.А., Мельников О.Ф., Кіщук В.В., Лобко А.Д., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Барціховський А.І.
Стан місцевого імунітету при хронічному тонзиліті у вагітних
28
Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Панченко Т.Ю., Василенко Т.Ю., Мурзина Э.А.,
Тимченко М.Д.
Экспериментальное исследование in vitro чувствительности клеток крови различных функциональных групп к иммуномодуляторам у больных наружным отитом
35
Могилівська Н.М., Войцеховський В.Г., Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Сребняк І.А.
Активність антибактеріальних препаратів по відношенню до мікроорганізмів
при хронічних гнійних середніх отитах в динаміці років
40
Розкладка А.І., Вакуленко Л.М., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Лоза Т.П.
Основні принципи та завдання психологічної корекції невротичних станів,
соматоформних розладів та дезадаптивних типів реагування у хворих
з вестибулярною дисфункцією
45
Шидловська Т.А., Петрук Л.Г.
Показники слуху на тони в розширеному діапазоні частот при акутравмі
49
Москалик О.Є., Івасівка Х.П., Гмиза О.В.
Показники реоларингографії у осіб голосомовних професій із функціональними розладами голосу
53

ОБМІН ДОСВІДОМ
Бредун О.Ю., Косаковський А.Л., Лайко А.А., Пашнюк А.Г.
Прокальцитоніновий тест та КТ як сучасні методи для визначення тактики
лікування дітей з отоантритом
57
Абызов Р.А., Божко Н.В., Шкоба Я.В.
Оптимизация ухода за трахеостомой у больных после ларингэктомии
60
Махамадаминова Ш.А.
Ювенильный папилломатоз гортани Методы диагностики и лечения
65

ОГЛЯДИ
Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А., Лобурець В.В.
Молекулярні маркери при плоскоклітинних карциномах гортані
69
Кіцера Ол.Ом., Кіцера Ол.Ол.
Бактерійні біоплівки в оториноларингології
75
Яшан О.І., Хоружий І.В.
Обґрунтування розвитку сенсоневральної приглухуватості у хворих на гострий середній отит
82

ЮВІЛЕЇ
К 70-летию академика Национальной академии наук Казахстана,
профессора Р.К Тулебаева
89
Вітаємо з ювілеєм! 93


 
     

© 2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY