JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 6'2011


Кокоркин Д.Н
Агрессивная холестеатома
2
Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Герасименко С.І.
Показники мовної аудіометрії та диференціального порогу за методом Люшера у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю на фоні різних судинних чинників (епізодичне підвищення АТ, ВСД по гіпертонічному типу, ГХ І ступеня)
11
Джалилов Д.С., Панахиан В.М., Керимова Т.Б., Аббасова А.А.
Ранняя диагностика и профилактика врождённых нарушений слуха у детей
15
Дитятковська Є.М
Динаміка рівня імуноглобуліну Е під впливом різної кількості курсів та методів проведення алерген-специфічної імунотерапії у хворих на поліноз
17
Яремчук С.Э., Макарчук М.Ю., Весельський С.П., Варенюк І.М., Пустовалов А.С.
Дослідження протекторної дії препарату Синупрет на миготливий епітелій при риніті
24
Пухлик С.М., Насер Шамхи Али Эль-Хабиб, Дедикова И.В.
Поллинозы в Одесской области
29
Евчев Ф.Д., Кресюн В.Й., Гаевский В.В., Евчева А.Ф.
Обоснование и эффективность применения антиоксидантного комплекса
Новомин у больных с ЛОР-онко-патологией
33

ОБМІН ДОСВІДОМ
Кочникова С.Н., Сережко Ю.А., Кравченко Д.А., Старченков В.Е.
Рентгенологическая диагностика злокачественных опухолей гортани
и гортанной части глотки
37
Гуляева Л.В., Золотарева М.А
Опыт использования препарата Назонекс в комплексной терапии детей при острых бактериальных риносинуситах
40
Косаківська І.А.
Спосіб тимпанопластики з використанням електрозварювальної технології
45
Макарова Т.Т., Чемеркина И.А
Ушной шум: клиника, диагностика, лечение
47

З ПРАКТИКИ
Свєтлєйший А.М., Свєтлєйший Р.А., Синиця В.О.
Плеоморфна аденома ротової частини глотки
50
Гинькут В.Н., Тищенко Н.Д., Филипенко А.В., Давиденко А.А., Тищенко А.Н.
Инородное тело гортанной части глотки, вызвавшее острый стеноз гортани
52
Кузьмин В.М., Вутто М.Л
Рання діагностика слуху у недоношених дітей
54

ЛЕКЦІЇ
Попович В.І., Абизов Р.А., Самойленко С.С.
Класифікація місцевих променевих уражень у онкоотоларингологічних хворих
56
Паламарчук В.В
Біотерапія в онкооториноларингології Повідомлення І
62

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ
Березнюк В.В., Ковтуненко А.В., Зайцев А.В., Чернокур А.А.
Наш опыт внедрения кредитно-модульной системы оценки знаний студентов
на кафедре оториноларингологии
66

ОГЛЯДИ
Шевченко Т.О., Борисенко О.М., Сушко Ю.О.
Хвороба Меньєра, етіологія, патогенез та консервативне лікування
69
Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Ковалик А.П., Говда О.В., Стахів О.В., Гавура А.І.
Оперізуючий лишай вуха Повідомлення 2
74

НЕКРОЛОГ
Памяти Ткаченко Владимира Николаевича, Заслуженого врача Украины,
военного отоларинголога, полковника медицинской службы в отставке
84


 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY