JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 1'2012


Боєнко Д.С., Шлопов В.Г.
Патоморфологія і морфогенез хронічних запальних захворювань задньої групи навколоносових пазух
2
Кіщук В.В., Стечишин О.О., Король А.П., Бондарчук О.Д., Шинкарук О.В., Дмитренко І.В.
Експериментальне обґрунтування застосування вилуженого зразку біокомпозиту Синтекість для облітерації післяопераційних порожнин вискової кістки
11
Кокоркин Д.Н.
Компьютерная томография височной кости в диагностике агрессивной холестеатомы у детей
18
Пухлик С.М., Силаков В.И.
Экссудативный отит у детей. Причины развития, лечение
24
Дєєва Ю.В.
Рівень та характер вестибулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (повідомлення 1)
32
Дитятковська Є.М.
Динаміка рівня В-лімфоцитів та імуноглобулінів під впливом різних підходів до проведення алерген-специфічної імунотерапії при полінозі
39
Пухлик С.М., Насер Шамхи Али Эль-Хабиб, Карпович В.Д.
Опыт лечения больных поллинозом методом специфической иммунотерапии с использованием регионарных аллергенов
46
Лаврентьева Е.С.
Динамика клинико-иммунологических характеристик нёбных миндалин у пациентов, перенесших острый тонзиллит
53
Хакимов Р.А., Шамсиев Д.Ф.
Характеристика сопутствующей патологии носовой полости и околоносовых пазух у больных с функциональными дисфониями
59
Косаківська І.А., Красько О.П.
Результати дослідження бактерицидної дії високочастотного струму при використанні біполярних оториноларингологічних електроінструментів
65
Евчев Ф.Д., Варешкина М.А., Евчева А.Ф.
Комплексная диагностика и хирургическое вмешательтво при опухолях околоушной слюнной железы. Сообщение 3
70
Лобова О.В., Лукач Е.В., Троян В.І.
Радіочастотна термоабляція в комбінованому лікуванні хворих на рак гортані Т1-2N0M0
77
 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY