JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 2'2012


Скобська О.Є., Терницька Ю.П.
Оцінка інформативної значущості отоневрологічного обстеження та комплексу нейровізуалізуючих методів дослідження у верифікації перелому піраміди вискової кістки у хворих в гострому періоді черепно-мозкової травми
2
Сребняк І.А.
Холестеатома середнього вуха у віковому аспекті (клініко-лабораторні кореляції)
8
Кокоркин Д.Н.
Передний аттиковый синус у детей с холестеатомой
12
Дєєва Ю.В.
Рівень та характер вестибулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (повідомлення 2)
20
Блувштейн Г.М., Павлова О.О., Дьоміна Є.В.
Значення елементів отоневрології у практичній діяльності отоларинголога (сурдолога)
26
Бен Хассін Мохамед Алі, Безшапочний С.Б.
Мікотичні ураження навколоносових пазух: особливості перебігу
36
Дитятковська Є.М.
Клінічна та економічна оцінка ефективності фармакотерапії і алерген-специфічної імунотерапії хворих на поліноз
46
Евчев Ф.Д., Варешкина М.А.
Прогнозирование возможных послеоперационных осложнений у больных с опухолями фаринго-парафарингеальной области. Сообщение 4
51
Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Стечишин О.О., Жижкіна О.С.
Досвід лікування хворих на ронхопатію та СОАС за даними клініки
61
Косаковський А.Л., Косаківська І.А.
Застосування препарату Цефодокс у дітей з захворюваннями ЛОР-органів в післяопераційний період
65

З ПРАКТИКИ
Яремчук С.Э.
Место препарата Гивалекс в практике отоларинголога
70
Бариляк Ю.Р., Поспішіль Ю.О., Бариляк А.Ю., Іванів І.Ю., Матвісів М.Я., Кузів Н.М., Кочан Т.Б., Бариляк Д.Ю.
Рабдоміома парафарингеального простору
74

ОБМІН ДОСВІДОМ
Запорощенко А.Ю., Чемеркин А.С., Запорощенко Н.П., Рыльская О.Г., Смагина Т.В., Кравченко С.В.
Особенности диагностики и лечения при экссудативных средних отитах
80

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY