ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №23640-13480Р, видане Міністерством Юстиції України 20.12.2018 р.
Проблематика: Висвітлення проблем, досягнень і перспектив розвитку вітчизняної і світової отоларингології, шляхів впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я
Галузь науки: медичні науки
Мова видання: українська, англійська
Засновники: Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» Громадська організація «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»
Видання засновано у січні 1924 р. і до грудня 2018 р. виходило під назвою «Журнал вушних, носових і горлових хвороб»
*- Журнал «Оториноларингологія» включено до Переліку наукових фахових видань України.
ISSN PRINT: 2528-8253
ISSN ONLINE: 2528-8245
DOI: 10.37219/2528-8253
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» Директор Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
САМБУР Марина Борисівна

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Заступник директора з наукової роботи
Доктор медичних наук
E-mail: mbsambur@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9347-2829

БЕРЕЗНЮК Володимир Васильович
(УКРАЇНА)

Дніпровський державний медичний університетДоктор медичних наук, професор E-mail: otologg@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0336-9893

ВЕРЬОВКА Сергій Вікторович
(УКРАЇНА)

Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Лабораторія біохімії, завідувач.
Доктор біологічних наук, професор.
E-mail: verevka.biochem@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3578-7996
Scopus Author ID: 6701564791

Дєєва Юлія Валеріївна
(УКРАЇНА)

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Завідувач кафедри оториноларингології
Доктор медичних наук, професор
E-mail: deyeva@bigmir.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0552-1254
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55359076200

ЗАБОЛОТНА Діана Дмитрівна
(УКРАЇНА)

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Керівник відділу ринології та алергології з групою рентгенології
Доктор медичних наук, професор
E-mail: dianazab@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7807-8148

КІЩУК Василь Васильович
(УКРАЇНА)

Вінницький національний медичний університет
Кафедра ЛОР-хвороб, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: kvv4488@ukr.net
Orchid ID: http://orcid.org/0000-0002-3390-2401
Scopus Author ID: 8093682700
ResearcherID: V-2242-2018

КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук’янович
(УКРАЇНА)

Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика
Кафедра дитячої отоларингології, аудіології, фоніатрії, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: akosakovskyi@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-7194-420X

ЛУКАЧ Ервін Венцелович
(УКРАЇНА)

Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ ЛОР-онкопатології, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: erwin@lukach.org
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3262-4996
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602607907

МЕЛЬНИКОВ Олег Феодосійович
(УКРАЇНА)

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

ПУХЛІК Сергій Михайлович
(УКРАЇНА)

Одеський національний медичний університет
Зав. кафедрою оториноларингології, доктор медичних наук, професор.
E-mail: lor@te.net.ua.
Orchid: http://orcid.org/0000-0001-7196-9642
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506298353

ХОЛОДЕНКО Тетяна Юріївна
(УКРАЇНА)

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Вчений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388

ШИДЛОВСЬКА Тетяна Анатоліївна
(УКРАЇНА)

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Зав. лабораторії голосу та слуху
Доктор медичних наук, професор
E-mail: lorprof3@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-7894-359X

ШКОРБОТУН Володимир Олексійович
(УКРАЇНА)

Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика
Завідувач кафедри оториноларингології.
Email: shent@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0769-6242

ÖNERCI M.
(TURKEY)

Hacettepe University: Ankara, Ankara, TR
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1051-9135
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003479065

PASSALI D.
(ITALY)

Università degli Studi di Siena, Siena, Italy
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4791-012X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005122449

PROFANT M.
(SLOVAKIA)

University Hospital in Bratislava, Bratislava, Slovakia
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3986-6376
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603805256

VICHEVA D.
(BULGARIA)

Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
Professor (Otorhinolaryngology)
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-6805-3825
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55269224900

РЕДАКЦІЙНА РАДА

абабій і.і. (Республіка Молдова)
Абизов Р.А. (Україна)
Амонов Ш.Э. (Узбекистан)
Безшапочний С.Б. (Україна)
Гарюк Г.І. (Україна)
Журавльов А.С. (Україна)
Крук М.Б. (Україна)
Науменко О.М. (Україна)

Плаксивий О.Г. (Україна)
Попович В.І. (Україна)
Сушко Ю.О. (Україна)
Троян В.І. (Україна)
Тулебаєв Р.К. (Республіка Казахстан)
Цимар А.В. (Україна)
Шидловська Т.В. (Україна)
Яшан О.І. (Україна)

Видавець:
ТОВ «ВІСТКА»
Адреса редакції:
03057, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, 3 Тел. +38044 483 12 82 Тел./факс +38044 483 15 80
Адреса видавця:
01014, Україна, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1
Template is not defined.
Контакти
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
в м. Києві: тел. +38 (044) 483-12-82;
тел./факс +38 (044) 483-15-80;
http://www.lorlife.kiev.ua