НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№3(3) 2020

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-3-44

Щурук О.З., Щурук Г.З.
Досвід тимпанопластики на Волині
Щурук Олександр Зіновійович
Волинська обласна клінічна лікарня
Лікар-отоларинголог
sashashchuruk@gmail.com

Щурук Георгій Зіновійович
Волинська обласна клінічна лікарня
georgeshchuruk@gmail.com

Аннотация

Вступ: Мікрохірургічні втручання на середньому вусі на Волині почали проводитись з початку 60-х років минулого століття. З середини 70-х років були запроваджені стапедопластика, різні типи мірингопластикта сануючих операцій на вусі. Для проведення кісткового етапу сануючих операцій в 1983 р. З.С. Щуруком було впроваджено бормашину в якості заміни долота та молотка, які на той час традиційно застосовувались в СРСР для проведення кісткового етапу операції на вусі.
Мета нашої роботи: Поділитись досвідом становлення отохірургії на Волині та результатами проведених мікрохірургічних втручань на середньому вусі в ЛОР-відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Матеріали та методи: Протягом останніх двадцяти років (з 1999 по 2019) в ЛОР-відділенні Волинської обласної клінічної лікарні було виконано 1008 хірургічних втручань на середньому вусі, які можна розділити на три основні типи: тимпанопластика за відкритим варіантом – 608 операцій, тимпанопластика за закритим варіантом – 94 та мірінгопластика – 306 операцій. Окрім цього мастоїдектомій, при гострих та латентних мастоїдитах було виконано – 35, розширених мастоїдектомій при внутрічерепних отогенних ускладненнях – 33, розширених загальнопорожнинних операцій при внутрішньочерепних отогенних ускладненнях – 27. Шунтувань барабанної порожнин було виконано – 560.
Результати: Повна ліквідація повітряно-кісткового розриву після мірингопластики була у 20% пацієнтів, у 80% пацієнтів повітряно-кістковий розрив становив близько 8 дБ. При відкритому варіанті тимпанопластики у віддалений післяопераційний період у 35,4% пацієнтів середня величина порогів повітряної провідності була менше 30 дБ.
Повне загоєння рани та позитивний морфологічний результат в ранній термін після різних типів операцій наступили у 92% наших пацієнтів.
Висновки
1. Оцінюючи результати мікрохірургічних операцій за останні 20 років (1008 операцій), ми відмітили високий відсоток позитивних клінічних та функціональних результатів.
2. Досвід волинських отоларингологів, що почали виконувати мікрохірургічні операції на середньому вусі в 60-70 роках минулого століття, успішно переданий теперішньому поколінню отоларингологів.
3. Виконання тимпанопластики вимагає глибоких знань анатомії скроневої кістки та неймовірного бажання навчитись виконувати ці складні хірургічні втручання.

Ключевые слова

стапедопластика, мірингопластикта, тимпанопластика, мастоїдектомія.


Литература

 1. Борисенко ОМ. Открытый вариант тимпанопластики при хроническом гнойном среднем отите. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2000; (4): 28-35.
 2. Гукович ВА. Инструктивно-методическое письмо по лечению больных, перенесших операцию мобилизации стремени. Киев: 1961. 13 c.
 3. Гукович ВА. Инструктивно-методическое письмо по применению операции стапедопластики при отосклерозе. Киев: 1965. 16 c.
 4. Гукович ВА. Инструктивно-методическое письмо. Применение стапедопластики у больных облитерирующим отосклерозом с вторичным поражением улитки. Киев: 1967.
 5. Заболотный ДИ, Сушко ЮА, Борисенко ОН. Выбор оссикулярного протеза при втором типе тимпанопластики. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2015; (6): 6-12.
 6. Іськів БГ, Цуп ЮМ, Щурук ОЗ. Особливості розширених загальнопорожнинних операцій на вусі та вдосконалення пластики завушного дефекту. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2000; (1): 1-9.
 7. Іськів БГ, Щурук ОЗ, Щурук ГЗ, Щурук ЗС. Обладнання робочого місця для проведення тренувальних операцій на нативних блоках вискових кісток. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2000; (6): 123-5.
 8. Іськів БГ, Щурук ГЗ, Щурук ЗС, Щурук ОЗ, Лакіза СО, Пелещенко ОО. Проблема пересадження алогенних тимпаноосикулярних трансплантатів. Трансплантологія. 2000; 1(1): 217-8.
 9. Харшак ЕМ, Яшан ИА. Инструктивно-методическое письмо по диагностике и хирургическому лечению тугоухости при отосклерозе. Киев: 1960.
 10. Щуровский ВВ, под редакцией А.И. Коломийченко. Инструктивно-методическое письмо. Реоперации на стремени и овальном окне у больных отосклерозом. Киев: 1969.
 11. Щурук ЗС, Щурук ГЗ, Щурук ОЗ, Косіловська ОГ, Шкаровецький ДК. Історія розвитку отоларингологічної допомоги у Волинській області (до 50-ї річниці відкриття відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні). Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2002; (5-c): 27-9.
 12. Щурук ЗС, Щурук ОЗ, Щурук ГЗ, Косіловська ОГ. Досвід лікування ексудативного середнього отиту у дітей та дорослих в ЛОР-відділенні Волинської обласної клінічної лікарні з 1998 по 2001 рік. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2001;(5-c): 65-7.
 13. Щурук ЗС, Щурук ГЗ, Щурук ОЗ. Наш досвід лікування хворих з деякими формами хронічного середнього отиту. Матеріали ІХ з’їзду оториноларингологів України. Київ; 2000, с. 259-60.
 14. Щурук ЗС, Щурук ГЗ, Бобрик СІ, Кобзар ВВ, Козлов ВМ, Щурук ОЗ. Контрлатеральний абсцесс мозочка. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1998; (6): 72-5.
 15. Щурук ГЗ, Щурук ОЗ. Про місцеву анестезію в отохірургії. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1998; (2):
  51-4.
 16. Щурук ЗС, Цимар АВ, Щурук ГЗ. Отогенні внутрішньочерепні ускладнення (за матеріалами ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні за період з 1948 по 1996 рік). Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1997; (3): 43-7.
 17. Щурук ГЗ, Щурук ЗС. Фіксатор ізольованої вискової кістки. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1996; (1):
  76-8.
 18. Щурук ЗС. До питання хірургічного відновлення цілості барабанної перетинки при стійких сухих перфораціях. Матеріали VIII з’їзду отоларингологів України. Київ; 1995, с. 336.
 19. Щурук ГЗ, Щурук ОЗ, Щурук ЗС. Ексудативний середній отит у хворих на склерому. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2004; (3-додаток): 193.
 20. Щурук ЗС, Сагальчик ЯС, Черемухина ТК, Косиловская ОК, Бролинская ТА. Опыт применения фрез и боров при операциях на среднем ухе. Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1992; (3-4): 46-9.
 21. Щурук ЗС, Сагальчик ЯС. Електрод-відсмоктувач для діатермокоагуляції грануляцій в трепанаційній порожнині після радикальної операції на середньому вусі. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1990; (3):92.
 22. Щурук ЗС, Сагальчик ЯС. Застосування гемостатичної колагенової губки в отоларингологічній практиці. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1991; (1): 50.
 23. Щурук ЗС. Информационное письмо. Техника щадящей трепанации височной кости посредством фрез и боров при общеполостной операции на среднем ухе. Киев; 1985. Вып. 4 по проблеме “Отоларингология”.
 24. Яшан ИА. Инструктивно-методическое письмо по методике и технике проведения микроопераций на стремени при отосклерозе. Киев; 1961. 16 c.
 25. Яшан ИА. Инструктивно-методическое письмо по технике проведения операции фенестрации подножной пластинки стремени при отосклерозе. Киев - 1965.
 26. Frootko NJ. Reconstruction of the middle ear. In: Scott Browns Otolaryngol. 1997; 3(11): 1-29.
 27. Tos M. Manual of Middle Ear Surgery. New York: Thieme Medical Publishers, 1995; 188, 203-4.
 28. Hans Behrbohm, Oliver Kaschke. Oto-Endoscopy: Otoscopy with Endoscopes, Diagnosis, Analysis of Findings and Postoperative Treatment after Ear Surgery. 2008. 45 p.
 29. Gersdorff M, Gérard J-M. Atlas of the Middle Ear Surgery. Thieme; 2011. 140 p.
 30. Derald Brackmann, Clough Shelton, Moses A. Arriaga. Otologic Surgery. 4th Edition Elsevier, Inс.; 2015. 832 p.
 31. Wayoff M, Charachon R, Roulleau P, Lacher G, Deguine Ch. Le traitement chirurgical du cholestéatome de l’oreille moyenne. Société française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale. (Français). Paris: Librairie Arnette; 1982.
 32. House WF. Myringoplasty. AMA Arch Otolaryngol. 1960 Mar; 71: 399-404.
  doi: 10.1001/archotol.1960.03770030041009.
 33. Plester D. Myringoplasty methods. Arch Otolaryngol. 1963 Sep;78:310-6.
  doi: 10.1001/ar-chotol.1963.00750020320013.
 34. House WF, Sheehy JL. Myringoplasty: use of ear canal skin compared with other techniques. Arch Otolaryngol. 1961 Apr; 73: 407-15. doi: 10.1001/archotol.1961.00740020417009.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»