НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№4(4) 2021

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-4-23

Сребняк І.А., Шербул О.В., Педаченко А.Є.
Особливості клінічних проявів перилімфатичних фістул та оцінка ефективності лікування у пацієнтів з холестеатомою середнього вуха 
Сребняк Ілона Анатоліївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Провідний науковий співробітник
Доктор медичних наук
E-mail: isribnyak@hotmail.com
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-297-9415

Шербул-Трохименко Ольга Валеріївна
Національний Військово-Медичний Клінічний Центр “Головний Військовий Клінічний Госпіталь”
Клініка Оториноларингології
Старший ординатор, Майор медичної служби
E-mail: olga_sherbul@yahoo.com
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-5379-8795

Педаченко Анастасія Євгеніївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: apedachenko@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-1256-0350

Аннотация

При аналізі 410 історій хвороб пацієнтів у 38 (9,26 %) встановлено наявність перилімфатичної фістули (ПЛФ) різної локалізації. Встановлено клінічні, рентгенологічні інтраопераційні відмінності та підходи до вибору способу реконструктивно-відновлювальної операції в залежності від типу ПЛФ.
Більш агресивною за перебігом визначено екстенсивно розповсюджену ПЛФ, особливо у випадках холестеатомної деструкції кісткової стінки лабіринту та одночасною адгезією з перетинчастим лабіринтом.
На етапі передопераційної діагностики за даними КТ скроневих кісток наявність ПЛФ встановлено у 21 (55,3 %) пацієнтів. Вона визначалась майже у всіх пацієнтів з екстенсивною розповсюдженою ПЛФ (у 12 з 13 пацієнтів) і у 9 пацієнтів з обмеженою ПЛФ. За локалізацією частіше ПЛФ визначалася на рівні ЛНК – у 23 пацієнтів (60,5 %). Множинна локалізація ПЛФ з поєднаним ураженням кісткової стінки двох та більше напівколових каналів виявлена 5 пацієнтів (13,1 %).
При передопераційному обстеження фістульна проба виявилась позитивною лише у 7 % пацієнтів.
Відкритий варіант тимпанопластики виконано у 30 пацієнтів (78,9 %), закритий варіант – у 6 (15,8 %).
Раннє виявлення ПЛФ за наявністю не ураженого ендосту та своєчасно проведене реконструктивно-відновлювальне хірургічне втручання з оптимальною комбінованої мікроскопічно-ендоскопічною візуалізацією у пацієнтів на ХГСО з холестеатомою дозволить зберегти слух та запобігатиме розвитку незворотніх ускладнень з боку внутрішнього вуха.

Ключевые слова

хронічний гнійний середній отит, холестеатома, перилімфатична фістула, діагностика, лікування.


Литература

 1. Lehrer J, Rubin R, Poole D, Hubbard J, Wille R, Jacobs G. Perilymphatic fistula a definitive and curable cause of vertigo following head trauma. West J Med. 1984; 141(1): 57-60.
 2. Minor B. Labyrinthine fistulae: pathobiology and management. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 11(5): 340-6. DOI: 10.1097/00020840-200310000-00006.
 3. Hornibrook J. Perilymph Fistula: Fifty Years of Controversy. ISRN Otolaryngol. 2012; 2012: 281248. DOI:10.5402/2012/281248.
 4. Shabi F, Abdullah A. Perilymphatic Fistula. StatPearls [Internet]. 2020 Sep 25. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563221.
 5. Sagar P, Devaraja K, Kumar R, Bolu S, Sharma S. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 69(2): 204-9. DOI:10.1007/s12070-017-1072-y.
 6. Comacchio F, Mion M. Sneezing and Perilymphatic Fistula of the Round Window: Case Report and Systematic Review of the Literature. J Int Adv Otol. 2018; 14(1): 106-11. DOI: 10.5152/iao.2018. 4336.
 7. Ga Young Park, Ha Young Byun, II Joon Moon, Sung Hwa Hong, Yang-Sun Cho, Won-Ho Chung. Effects of Early Surgical Explorationin Suspected Barotraumatic Perilymph Fistulas. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2012;5(2):74-80. DOI:10.3342/ceo.2012.5.2.74.
 8. Manolidis S. Complications associated with labyrinthine fistula in surgery for chronic otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000; 123(6): 733-7. DOI: 10.1067/mhn.2000.111288.
 9. Woongsang Sunwoo, Sang-Youp Lee, Jeon Seong, Young Eun Han, Min-Hyun Park. Clinical Characteristics of Patients with Cochlear Fistulas Caused by Chronic Otitis Media with Cholesteatoma. J Int Adv Otol. 2020; 16(1): 40-6. DOI:10.5152/iao.2020.7018.
 10. Magliulo G, Terranova G, Varacalli S, Sepe C. Labyrinthine fistula as a complication of cholesteatoma. Am J Otol 1997; 18: 697-701.
 11. Meyer A, Bouchetemble P, Costentin B, Dehesdin D, Lerosey Y, Marie JP. Lateral semicircular canal fistula in cholesteatoma: diagnosis and management. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273: 2055-63.
 12. Gersdorff MCH, Nouwen J, Decat M, Degols JC, Bosch Ph. Labyrinthine fistula after cholesteatomatous chronic otitis media. Am J Otol. 2000 Jan; 21(1): 32-5. PMCID: 10651432.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»